Czy Twoja organizacja jest przygotowana na nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych?

Po co nowe zamówienia publiczne?

Prościej, innowacyjniej i konkurencyjniej, to główne przesłanki zmian w zamówieniach publicznych.

Co się zmienia

Nowe prawo umożliwia organizacjom większą swobodę w realizacji zamówień. Stawia na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi elektronicznych. Promuje przejrzystość i brak wykluczeń.

Uproszczenie procedur

Zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców.

Elektronizacja zamówień publicznych

Obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Szersze możliwości wykorzystania negocjacji

Negocjacje jako sposób doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego.

Promowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych

Jaki jest harmonogram zmian?

W sposób nieunikniony zbliża się moment obligatoryjnej implementacji dyrektywy. Tym bardziej teraz jest czas na przygotowanie się do tego, weryfikację procedur, szkolenia i wybór właściwego partnera

- okres przejściowy przeznaczony na implementację narzędzi IT zgodnych z Dyrektywą Unijną

O nas

O Platformie Marketplanet - Zamówienia Publiczne

Platforma Marketplanet – Zamówienia Publiczne to kompleksowe narzędzie wspierające procedurę udzielania zamówień publicznych. Wspiera elektroniczną komunikację z wykonawcami zgodnie z wytycznymi nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej

Nasi klienci

Dowiedz się więcej

Marketplanet podpisał umowę na wdrożenie Platformy zakupowej Marketplanet w Narodowym Banku Polskim.

Zobacz

Grudziądzki Park Przemysłowy zmienia zakupy w regionie przy użyciu platformy zakupowej

Zobacz

Budowa organizacji zakupowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zobacz

Marketplanet uzyskał akredytację EUPLAT – europejskiego stowarzyszenia dostawców platform zakupowych w sektorze publicznym.

Zobacz

Kontakt

Otwarty Rynek Elektroniczny
ul Domaniewska 49
Trinity Park III, 02-672 Warszawa
www.marketplanet.pl